Ślub

Wielu narzeczonych decyduje się na to, aby zawrzeć związek małżeński, przyjmując tenże święty sakrament w Katedrze Płockiej. To tam ślubowanie miłości, wierności i nieopuszczenia się do końca swych dni składa coraz większe grono okolicznych par. Powodem jest przede wszystkim niesamowicie piękny wystrój katedry, ale także i fakt, iż jest to bardzo reprezentacyjne miejsce, w którym elegancko jest przeprowadzić swe jedyne w życiu zaślubiny.

Obowiązujące zasady

Każda para, która chce zawrzeć związek małżeński w katedrze płockiej, musi spełnić szereg wymogów. Po pierwsze w terminie jakichś trzech miesięcy przed planowanym ślubem trzeba zgłosić się do parafialnej kancelarii w celu uregulowania zagadnień formalnych i wypełnienia niezbędnych dokumentów. Potrzebne będą wtedy z pewnością świadectwo chrztu, które musi być aktualne i to jest istotne, że nie chodzi o zaświadczenie ogólne, ale takie sprzed trzech – maksymalnie sześciu miesięcy. Na świadectwie tym obowiązkowo powinna się znaleźć wzmianka dotycząca przyjęcia przez przyszłego nowożeńca sakramentu bierzmowania. Dodatkowo można także zgłosić się do miejsca, w którym przyjmowało się bierzmowanie, aby wydano w kancelarii parafialnej osobny dokument poświadczający przyjęcie tego sakramentu.

Co więcej?

Na świadectwie chrztu i bierzmowania dokumentacji potrzebnej do dostarczenia zdecydowanie nie koniec. Wszyscy chcący wziąć ślub kościelny muszą przedłożyć świadectwo ukończenia katechizacji przedmałżeńskiej, dowód osobisty, a także zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego niezbędne do ślubu konkordatowego. Ci, którzy przybywają do katedry w Płocku specjalnie po to żeby tam właśnie zawrzeć związek małżeński, obowiązkowo powinni spisać specjalny protokół przedmałżeński, jaki jest przeznaczony dla tych narzeczonych, którzy z katedrą nie są związani.