Dzieje diecezji płockiej – część I

W 966 roku Mieszko I przyjął chrzest i w związku z tym nastąpił od razu silny proces chrystianizacji, który obejmował całe polskie terytoria. Wśród obszarów poddawanych temu procederowi znalazło się także Mazowsze, gdzie też jak grzyby po deszczu pojawiać się zaczęły rozliczne kościoły i kaplice. Warto wspomnieć, iż to właśnie między dziesiątym i jedenastym stuleciem stworzony został ośrodek grodowy, który następnie przekształcił się w diecezję płocką.
Wiele hipotez
Opinii dotyczących tego, jak formowała się diecezja płocka jest naprawdę cała masa. Wszystko za sprawą faktu, iż po dziś dzień nie ma żadnego zachowanego poświadczenia pisemnego erekcyjnego i fundacyjnego diecezji. Przez to zrodziło się wiele różnorodnych opinii. W związku z tym, za najbardziej powszechną uznaje się teorię, iż początki diecezji to rok 966, a więc moment przyjęcia chrztu przez polskiego władcę. Taką datą posługuje się w swych kronikach historycznych również Jan Długosz.
Rok tysięczny
W 1000 roku, według informacji zawartych w Kronice wielkopolskiej, w Płocku stworzone zostało biskupstwo, które ufundował prawdopodobnie Bolesław Chrobry. Doszło do tego w trakcie zjazdu gnieźnieńskiego. Tym samym diecezja funkcjonuje formalnie od połowy jedenastego stulecia, a za jej fundatora uznano Kazimierza Odnowiciela. Warto również wspomnieć o jeszcze innej hipotezie, wedle której biskupstwo utworzone zostało w związku z pobytem w naszym kraju legatów papieskich. Na to wskazywał chociażby list pochodzący od papieża Grzegorza VII, który skierowany był do Bolesława Śmiałego.