Kapituła

Jedziesz w rejon Płocka? Koniecznie obejrzyj tamtejszą zabytkową w swym charakterze katedrę, która uchodzi za jeden z najwspanialszych i najbardziej okazałych obiektów sakralnych nie tylko w regionie, lecz w ogóle w naszym kraju. Więcej o tym kościele poczytasz w dalszych fragmentach.

Erygowanie kaplicy

W 1075 roku kaplica tu charakteryzowana została erygowana przez legatów ówczesnego papieża, jakim był Grzegorz VII. W ten sposób można mówić o powstaniu wówczas najstarszej na chwilę obecną kapituły katedralnej. Niewiele aż tak wiekowych kapituł działa po dziś dzień na terenie Polski. Cechą wyróżniającą ową kapitułę okazuje się ponad dziewięćsetletnie funkcjonowanie, bez przerwy. Kościół natomiast wzniesiony został w wieku jedenastym, zaś omawiana kapituła przez długie stulecia pełniła funkcję senatu biskupów płockich. Tym samym można śmiało mówić o jej ogromnym znaczeniu w egzystowaniu całej diecezji.

Rola kapituły

Kapituła Katedralna miała od samego swego początku bardzo duże znaczenie, a wszystko to dlatego, że wspierała w sposób naprawdę aktywny rządców, umożliwiając podejmowanie jak najlepszych decyzji. Ponadto warto wspomnieć także o kluczowej funkcji kapituły w sferze formowania aktów prawnych oraz sprawowaniu władzy. Z kolei od trzynastego stulecia obowiązywało prawo wyboru biskupów, zatem dzięki kapitule możliwe było pośrednie formowanie życia diecezjalnego. Do najbardziej znaczących osobistości, które można uznać za zasłużonych członków cechowanej Kapituły Płockiej, zdecydowanie uznać należy błogosławionego arcybiskupa Antoniego Juliana Nowowiejskiego oraz błogosławionego biskupa Leona Wetmańskiego.