Diecezja Płocka

Z języka łacińskiego Dioecesis Plocensis – tak nazywa się formalnie diecezja płocka, która stanowi jedną z trzech powstałych diecezji, jakie są typowymi diecezjami obrządku łacińskiego. Istnieje kilka tez dotyczących daty oficjalnego jej utworzenia i niewątpliwie w grę wchodzi tu okres 966 roku, 1000 roku bądź 1075. Jednocześnie powstała na obszarze Płocka przepiękna, najpierw drewniana, później kamienista i wreszcie murowana – katedra.
Ważne informacje
Diecezja została ustanowiona około jedenastego stulecia, ale trzeba wyszczególnić, że przetrwała w swej pierwotnej postaci aż po czasy współczesne! Żadnych jej reorganizacji nie było do końca marca 1992. W dniu 25 marca wspomnianego roku doszło natomiast do pewnych modyfikacji w jej strukturze, które wynikały z bulli Totus Tuus Poloniae Populus, czyli wprowadzone zostały przez ówczesnego papieża Jana Pawła II. W konsekwencji tego dokumentu odgórnego diecezja płocka utraciła aż trzydzieści dziewięć parafii. Wszystkie one podzielone zostały bowiem między trzy inne diecezje, a dokładniej- łowicką, warszawsko-praską oraz łomżyńską. Jeżeli chodzi zaś o instytucje diecezjalne, to należy tu wyszczególnić sąd biskupi, archiwum diecezjalne, dom księży seniorów, płocką kapitułę kolegiacką, pułtuską kapitułę kolegiacką, caritas diecezjalne, Wyższe Seminarium Duchowne w Płocku, kurię diecezjalną.
Dodatkowe fakty
Jako główny obiekt sakralny charakteryzowanej diecezji płockiej uznaje się Bazylikę katedralną Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny jaka zlokalizowana jest na terenie Płocka. Ponadto trzeba zwrócić uwagę na to, że diecezja ta obejmuje trzy kapituły, a ściślej katedralną kapitułę płocką, w tym czterech prałatów i osiem kanoników gremialnych, kapitułę kolegiacką pułtuską, na jaką składa się także czterech prałatów oraz również ośmiu kanoników gremialnych, a także kapitułę kolegiacką świętego Michała, jaka umiejscowiona jest przy świątyni świętego Bartłomieja w Płocku, a w jej skład wchodzi trzech prałatów i dziewięciu kanoników gremialnych. Patronem diecezji jest między innymi Święty Stanisław Kostka, Święty Andrzej Bobola oraz Święty Stanisław ze Szczepanowa.