Narcos

Remont płockiej katedry

ortopeda kraków
Przez wiele lat funkcjonowania katedra w Płocku była mocno przebudowywana. Patrząc na modyfikacje, jakie miały miejsce w ubiegłych stuleciach, warto stwierdzić, że tenże obiekt sakralny był wznoszony niemal trzykrotnie – za każdym razem jako zupełnie inna budowla. Mowa tu o drewnianym, kamiennym i murowanym budynku. Na tym jednakże robót nie koniec. Ostatni kapitalny remont zaplanowano w 2015 roku.

Gruntowne prace

Od 2015 roku prowadzone były intensywne działania na obszarze płockiej bazyliki katedralnej, a przed nią renowacja odbyła się w latach 1901 – 1916. W międzyczasie nie było z kolei żadnych napraw, przekształceń i rekonstrukcji. Jedynie co, to po drugiej wojnie światowej podjęto działania doraźne polegające na usuwaniu usterek. W 2012 roku z kolei prace rozpoczęła komisja budowlana, na czele której stanął ksiądz Marek Zawadzki. To on był także proboszczem parafii. Dodatkowo inicjatywę podjął także dyrektor Wydziału Budownictwa i Sztuki Sakralnej Kurii Diecezjalnej, to jest także duchowny- Stefan Cegłowski. Wraz z całą komisją zrealizowali oni profesjonalną ekspertyzę, na mocy której zaplanowano przebudowę obiektu sakralnego. Sprawdzono wnikliwie jej stan techniczny i przewidziano oraz oszacowano, co jest wymagane do poprawienia i zmodyfikowania. Jednoznacznie stwierdzono wtedy, że nadrzędnym celem jest właśnie kapitalny remont.
http://www.mti.pl/oferta/Pionowe_centra_frezarskie/
Prace za 40 milionów złotych

Aż trzysta stron liczy maszynopis, jaki jest ekspertyzą przygotowaną przez komisję. Ponadto prace remontowe wykalkulowano na jakieś czterdzieści milionów złotych, z czego na tyle oszacowano jedynie roboty nad zewnętrzną częścią bazyliki. Nie ujęto w tym prac wewnątrz obiektu. Powołano także specjalny Komitet Pomocy do spraw Remontu Katedry Płockiej i Rekonstrukcji Organów Katedralnych z biskupem Piotrem Luberą na czele. W te działania włączył się też prezydent miasta- Andrzej Nowakowski.
Reklamy KJ