Dzieje diecezji płockiej – część II

Diecezja płocka funkcjonuje od wielu stuleci, a dowody na to są utrwalone w historii tejże miejscowości. O tym, jakie hipotezy zachowały się w kronikach, dowiesz się bezpośrednio z naszego tekstu, do lektury którego serdecznie zachęcamy.
Od Mieszka I
Zgodnie z najczęściej przekazywanymi informacjami, w 966 roku Mieszko I – ówczesny władca polskich ziem – przyjął chrzest, a to wydarzenie w jego życiu stało się także kluczowym momentem w rozwoju całego naszego dawnego państwa. Dlaczego? Wpływ na to ma zwłaszcza fakt, iż wraz z przyjęciem sakramentu chrztu i rozpoczęciem życia jako oficjalny wyznawca wiary katolickiej, Mieszko I zdecydował się przeprowadzić proces chrystianizacji. Miał on objąć wszelkie fragmenty i skrawki Polski, a co za tym idzie nie było powodów, by pominięto przy tym Mazowsze. Tak też zdaniem większości historyków rozpoczęła swoje funkcjonowanie diecezja płocka.
Z opinii Jana Długosza
Jak wskazuje kronika Jana Długosza, wyżej opisany proces chrystianizacji od razu objął także tereny płockie, a w konsekwencji tego błyskawicznie na jego obszarze wzniesiona została świątynia, a formalnie zaczęła obowiązywać diecezja. Niemniej jednak nie wszyscy są tego samego zdania, że początki diecezji płockiej to rok 966. W również często powielanych opiniach kluczowy był rok 1000. Wtedy bowiem miał miejsce synod biskupi i to ten czas uznaje się za początki założenia diecezji.
Granice diecezjalne
Diecezja płocka obejmowała swym zasięgiem wszelkie tereny ciągnące się ze strony północnej od Pojezierza Mazurskiego. Natomiast, jeżeli chodzi o stronę zachodnią to jej granice wyznaczała rzeka, a ściślej dwa zbiorniki wodne jakimi były Warta i Bzura. Od południa diecezja sięgała do Pilicy, a na wschodzie do Podlasia.