Szafy dkplock

Czy możesz sobie wyobrazić, Michael Jordan, Steven Spielberg, Matka Teresa, Christopher Columbus, Thomas Edison, Orville Wright i Wilbur, Mozart, czy Henry Ford po prostu pracować na emeryturę, zaznaczenie dni na ich kalendarzy do kiedy mogą usiąść i zrelaksować się i zegarek TELEWIZJA? Śmieszne nawet myśleć o! Nie, ci ludzie zostali wypędzeni jak krzyczy lokomotywy. Każdy z nich miał przytłaczający misję i nie było ich zatrzymać...

> Szafy na dokumenty poufne
> Szafy na dokumenty tajne
> Szafy na dokumenty  ściśle tajne
> Szafy na dokumenty